Οχήματα επιτόπιων παρεμβάσεων

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με στόχο την προστασία παιδιών που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο παρέχει την υπηρεσία της Επιτόπιας παρέμβασης.

Η Επιτόπια Παρέμβαση πραγματοποιείται από τους εξειδικευμένους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους του Οργανισμού.

Βασικά «εργαλεία» της δράσης είναι τα Οχήματα Άμεσης Επέμβασης, τα οποία είναι εξοπλισμένα με φάρους, σειρήνες και σταθερούς και φορητούς πομποδέκτες UHF.

Τα οχήματα βρίσκονται σε επικοινωνία με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και κάθε άλλη απαραίτητη δράση του Οργανισμού.