Τμήμα Διεθνών ΣυνεργασιώνΔιεύθυνση:
Νεοφύτου Βάμβα 7, Αθήνα, 10674
Τηλέφωνο:
210-3606050
Φαξ:
210-3606051

Δείτε Οδηγίες

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αποκλειστικό γνώμονα την παροχή βοήθειας σε παιδιά, ανεξάρτητα από εθνικότητα, υπηκοότητα, θρήσκευμα, ή άλλο κριτήριο, έχει ως θεμελιώδη αρχή τις διεθνείς συνεργασίες με Οργανώσεις, Κυβερνητικές ή μη-Κυβερνητικές, με παρεμφερείς στόχους και αξίες.

Το Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών και Προγραμμάτων συμπεριλαμβάνει τις Διεθνείς Συνεργασίες, τη Διεθνή Επικοινωνία, την Εξεύρεση Διεθνών Πόρων και τα Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από θεσμικούς φορείς.

Στόχος μας είναι η ενημέρωση της παγκόσμιας κοινότητας σχετικά με το έργο μας, η δημιουργία και η διατήρηση διεθνών συνεργασιών και συμμαχιών, και φυσικά η διαρκής αναζήτηση στήριξης και πόρων σε ολόκληρο τον κόσμο.