Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναπτύσσει σταθερή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από την εφαρμογή χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων αλλά και από τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (EU Forum for the Rights of the Child), την Πλατφόρμα της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΕ Κατά της Εμπορίας Ανθρώπων (EU Civil Society Platform Against Trafficking in Human Beings) και την Πλατφόρμα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Fundamental Rights Platform – Fundamental Rights Agency).