Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκπροσωπείται στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών καθώς είναι συνεργαζόμενος φορέας στο Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης του Ο.Η.Ε (UN DPI NGO) ενώ αποτελεί ΜΚΟ με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (ΕCOSOC).