Κέντρο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά

Το 2010 σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children – ICMEC) δημιουργήθηκε το Κέντρο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (Southeastern European Center for Missing and Exploited Children - SEEC), υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με στόχο να ενώσει τις φωνές των παιδιών θυμάτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και vα αποτελέσει κομβικό σημείο επαφής δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ευρύτερη περιοχή. To Κέντρο Νοτιοανατολικής Ευρώπης συντονίζεται και λειτουργεί με έδρα την Αθήνα από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».