Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα παιδιά» (International Centre for Missing and Exploited Children), το οποίο εδρεύει στην Washington των Η.Π.Α., και ιδρύθηκε το 1998.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» βασίστηκε στο μοντέλο του Αμερικανικού Εθνικού Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (National Center for Missing and Exploited Children – NCMEC), και με την βοήθεια και τεχνογνωσία του ICMEC δημιούργησε το αντίστοιχο Εθνικό Κέντρο στην Ελλάδα.