Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112 (European Emergency Number Association - EENA) με έδρα στις Βρυξέλλες καθώς οι 2 από τις 3 Γραμμές του Οργανισμού είναι συνδεδεμένες με τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης (SOS 1056 και 116000).