Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού

Mε πρωτοβουλία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2014 το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (European Anti-Bullying Network - EAN), στο οποίο συμμετέχουν 21 φορείς από 14 κράτη μέλη της ΕΕ και έχει ως στόχο την καταπολέμηση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού και της σχολικής βίας. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προεδρεύει του Δικτύου.

 

EUROPEAN ANTI-BULLYING NETWORK: A POLICY PAPER - Greek version

 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού και οι οργανώσεις-μέλη του έχουν πλήρη επίγνωση της τεράστιας πρόκλησης που συνεπάγεται η ευρεία έκκληση για δράση.


Το EAN έχει εντάξει μέλη από ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο και κατά συνέπεια συγκεντρώνει προσεγγίσεις και στρατηγικές κατά του εκφοβισμού που έχουν σχεδιαστεί σε αρμονία με τις και με σεβασμό στις επιμέρους τοπικές κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες.


Το EAN θεωρεί ότι αυτό αποτελεί πολύτιμο περιουσιακό του στοιχείο ενόψει της συνεργασίας με θεσμούς, δημόσιους και μη κυβερνητικούς, για την επίτευξη στόχων υπεύθυνης ηγεσίας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο κείμενο που ακολουθεί εδώ.