Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού

Mε πρωτοβουλία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2014 το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (European Anti-Bullying Network - EAN), στο οποίο συμμετέχουν 21 φορείς από 16 κράτη μέλη της ΕΕ και έχει ως στόχο την καταπολέμηση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού και της σχολικής βίας. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προεδρεύει του Δικτύου.