Σεμινάριο με θέμα τις καλές πρακτικές διαχείρισης περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στη Θεσσαλονίκη

13 Ιουλίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσσαλονίκη ,13 Ιουλίου 2021

 

Σεμινάριο με θέμα τις καλές πρακτικές διαχείρισης περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων

από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στη Θεσσαλονίκη

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο σεμινάριο ενημέρωσης για τις καλές πρακτικές διαχείρισης περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΙΝΤΕRSYC II, τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021, στο Porto Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη. Στο σεμινάριο παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των κοινωνικών υπηρεσιών τοπικών φορέων, δήμων, νοσοκομείων, μη κυβερνητικών οργανισμών και συλλόγων.

 

Το σεμινάριο στόχευσε, αφενός στην ενημέρωση των εκπροσώπων των φορέων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, με σκοπό την αξιοποίησή της από όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς και τη βελτιστοποίηση της συνεργασίας τους με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και αφετέρου στη διάχυση υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας στους παρευρισκομένους για τη διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων με τη χρήση πολύτιμων εργαλείων, όπως το Missing Alert App.


Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, η οποία παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και την οικογένειά τους, ενώ παράλληλα δέχεται ανώνυμα και επώνυμα πληροφορίες για περιστατικά εξαφάνισης, τις οποίες και προωθεί στις αρμόδιες Αρχές. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2020 η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 δέχθηκε 10.421 κλήσεις. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι διαδικασίες που εφαρμόζει και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τις υποθέσεις εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς.


Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης/απαγωγής ανηλίκων, Αmber Alert Hellas, καθώς και το Missing Alert Hellas, το οποίο ενεργοποιείται σε περιπτώσεις εξαφανισθέντων ενηλίκων, που διατρέχουν κίνδυνο ή που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν εργαλεία και εφαρμογές, όπως το Missing Alert App, που λειτουργεί ο Οργανισμός και στοχεύουν στον άμεσο και ταχύτερο εντοπισμό των ατόμων. Το Missing Alert App δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να συμβάλλουν, σε πραγματικό χρόνο, στις έρευνες εντοπισμού αγνοουμένων, αλλά και να προστατεύσουν παιδιά, καθώς και ενήλικες με υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης.


Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Οργανισμού, που έχει σκοπό την έρευνα σε αστικό ή  μη αστικό περιβάλλον, αλλά και μετά από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, τον εντοπισμό και τη διάσωση παιδιών που έχουν τραυματιστεί, εγκλωβιστεί, αγνοούνται, έχουν εξαφανιστεί ή είναι θύματα αρπαγής ή σωματεμπορίας. Στην τελευταία θεματική ενότητα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της ψυχολογικής  υποστήριξης  των μελών της οικογένειας ενός θύματος εξαφάνισης, καθώς και στη διαχείριση και αντιμετώπιση των συναισθημάτων.  


Το σεμινάριο αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων και ενεργειών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «INTERSYC II - Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II» του προγράμματος “Interreg V-A Greece-Bulgaria” 2014-2020.

 

«To έργο «ΙΝΤΕRSYC II» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.»

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο «INTERSYC II» μπορείτε να βρείτε εδώ.
 

Περισσότερες πληροφορίες:
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Γραφείο Τύπου
Τηλ. 2310-250160
thesspress@hamogelo.gr