Παροχή δωρεάν προληπτικών εξετάσεων σε 1.066 παιδιά στους Δήμους Κομοτηνής, Μαρωνείας-Σαπών και Ιάσμου στο πλαίσιο του έργου “INTERSYC II”

22 Απριλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 12 Απριλίου 2019

 

Παροχή δωρεάν προληπτικών εξετάσεων σε 1.066 παιδιά στους Δήμους Κομοτηνής, Μαρωνείας-Σαπών και Ιάσμου στο πλαίσιο του έργου “INTERSYC II”

 

1.066 παιδιά υποβλήθηκαν σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις από τις 04.03.2019 έως και τις 29.03.2019 μέσω της δράσης προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής, η οποία πραγματοποιείται στους Δήμους Κομοτηνής, Μαρωνείας-Σαπών και Ιάσμου στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II (Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ) - INTERSYC II».

 

Το έργο INTERSYC II πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Interreg V-A Greece-Bulgaria” 2014-2020 με βασικούς εταίρους το Foundation “Center Nadja”- Sandanski Branch - Βουλγαρία, το Regional Department of Education – Blagoevgrad - Βουλγαρία, την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Κ. Καραθεοδωρή - Δήμος Κομοτηνής και τον επικεφαλής εταίρο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

 

Η δράση προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και θα διαρκέσει έως τις 04.06.2019, στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό: γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες. Οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση του Κινητού Πολυϊατρείου για παιδιά «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», το οποίο περιλαμβάνει ακουολογικό, καρδιολογικό, παιδιατρικό, οφθαλμολογικό και οδοντιατρικό τμήμα και των κινητών ιατρικών μονάδων του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

 

Το Κινητό Πολυϊατρείο για παιδιά «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» βρίσκεται στην πόλη της Κομοτηνής, όπου θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, καθώς καθημερινά δέχεται επισκέψεις από εκπαιδευτικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Κινητή Μονάδα Προληπτικής Ιατρικής/Οδοντιατρικής για τα παιδιά έχει επισκεφθεί τις περιοχές Σαπές,  Ροδίτης, Κικίδιο, Ξυλαγανή, Αίγειρος, Κόσμιο, Αμαξάδες, Νέο Σιδηροχώρι και Νέα Καλλίστη, ενώ η Κινητή Διαγνωστική Οφθαλμολογική και Ακουολογική Μονάδα Προληπτικής Ιατρικής για Παιδιά έχει επισκεφθεί τις περιοχές Σώστης, Ληνός, Ασώματοι, Μίσχος, Μέγα Πιστό, Σιδηράδες, Στυλάριο, Ρίζωμα και Ίασμος.


Η συμβολή του έργου έγκειται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών εφαρμογής, εστιάζοντας στα παιδιά. Η αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών προβλημάτων, όπως η εμπορία ανθρώπων, η οποία συνδέεται άμεσα με τις εξαφανίσεις παιδιών, η στήριξη οικογενειών που βρίσκονται σε κρίση και η διασφάλιση της καλής υγείας των παιδιών, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη διατήρηση του τοπικού πληθυσμού και των δύο χωρών, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες του INTERSYC II καλύπτουν ακόμα και απομακρυσμένες περιοχές με έντονη την ανάγκη υλοποίησης δράσεων προληπτικής ιατρικής για παιδιά, ιδιαίτερα λόγω των σημερινών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.
 
Το έργο αναπτύσσεται μέσω δύο βασικών αξόνων παρέμβασης. Ο πρώτος άξονας στοχεύει σε δράσεις για την προστασία παιδιών σε κίνδυνο και την προώθηση, κατάρτιση και επίδειξη των εργαλείων της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, του Amber Alert Hellas και του European Child Alert Automated System (ECAAS). Ο δεύτερος άξονας παρέμβασης στοχεύει στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά, μέσω της δράσης της προληπτικής ιατρικής στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, αλλά και μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων στον τομέα διάσωσης και πρώτων βοηθειών στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Πρώτων Βοηθειών.

 

Το έργο  αποτελεί συνέχεια της επιτυχούς υλοποίησης του πρώτου αντίστοιχου έργου INTERSYC, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», σε ποσοστό 85% από το ΕΤΠΑ και 15% από Εθνικούς Πόρους. Η βασική ιδέα του έργου βασίζεται στον εντοπισμό των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν ευάλωτες ομάδες παιδιών σε Ελλάδα και Βουλγαρία και στην κεφαλαιοποίηση του έργου INTERSYC, το οποίο υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο «2007-2013». Η υλοποίηση του έργου INTERSYC II έχει ξεκινήσει από τις 5 Σεπτεμβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2019.