Οι απαντήσεις μας στο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» στο φύλλο της 18ης Δεκεμβρίου 2022

18 Δεκεμβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2022

Οι απαντήσεις μας στο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» στο φύλλο της 18ης Δεκεμβρίου 2022

Σε απάντηση του δεύτερου πρωτοσέλιδου και άρθρου του Βασίλη Γ. Λαμπρόπουλου στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» (18.12.2022), «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προς ενημέρωση καταρχάς των πολιτών που στηρίζουν και συμμετέχουν ενεργά στο έργο του Οργανισμού 27 συναπτά έτη, σημειώνει τα παρακάτω:

  • Αναφορικά με τις αιχμές που αφήνονται για το πρόσωπο του Κώστα Γιαννόπουλου, Προέδρου του Οργανισμού τονίζεται ότι ο Κώστας Γιαννόπουλος έχει αφιερώσει εξολοκλήρου τη ζωή του από το 1995 και αδιάλειπτα έως σήμερα στην επιτέλεση του έργου του Οργανισμού.

 

Κυριολεκτικά, καθημερινά, 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την αποτελεσματική υλοποίηση όλων των δράσεων του Οργανισμού, το έργο του οποίου έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα και διεθνώς.

 

Ως εκ τούτου, όπως είναι απόλυτα λογικό για να βιοποριστεί ο ίδιος και η οικογένειά του και στο πλαίσιο διαδικασιών εγκεκριμένων από τις Γενικές Συνελεύσεις λάμβανε συγκεκριμένα ποσά αμοιβής έργου που ενέκριναν ομόφωνα τα μέλη. Σήμερα αυτό δεν υφίσταται πλέον, καθώς έχει συνταξιοδοτηθεί, ωστόσο, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες την ημέρα.

 

Σημειώνεται επίσης, ότι ετησίως και όπως προβλέπεται υποβάλλει δηλώσεις Ε1, Ε9 και Πόθεν Έσχες, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του.

 

  • Αναφορικά με το διαμέρισμα που διαμένει ο Κώστας Γιαννόπουλος και η οικογένειά του, σημειώνεται ότι του έχει παραχωρηθεί προς χρήση στο πλαίσιο σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας ο εκάστοτε Πρόεδρος προβλέπεται να διαμένει σε ένα από τα ακίνητα το Οργανισμού και να καλύπτονται οι μηνιαίες δαπάνες ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, κοινοχρήστων.

 

Το συγκεκριμένο διαμέρισμα αξιοποιείται τόσο για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της οικογένειάς του, όσο και ως ένα κατ’ ουσίαν συντονιστικό κέντρο των δράσεων του Οργανισμού στο πλαίσιο της 24ωρης απασχόλησής του.

 

  • Αναφορικά με τις αιχμές που αφήνονται για τη σχέση των εργαζόμενων με τους υπευθύνους και συντονιστές των δράσεων του Οργανισμού, σημειώνεται ότι σε έναν Οργανισμό που απασχολεί σχεδόν 500 εργαζομένους πανελλαδικά είναι εύλογο και αναμενόμενο να έχουν προκύψει προβλήματα και διαφωνίες, πάντα με στόχο την εξασφάλιση των βέλτιστων παρεχόμενων υπηρεσιών στα παιδιά και τις οικογένειες που στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Παράλληλα, σημειώνεται ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απασχολεί πλήθος εργαζομένων σχεδόν από την έναρξη της λειτουργίας του, ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν τους σκοπούς του Οργανισμού με συνέπεια.

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και ο Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι σταθερά και διαχρονικά στη διάθεση κάθε αρμόδιου ελεγκτικού κρατικού φορέα.

 

Παρακολουθήστε τις σχετικές δηλώσεις του κ. Κώστα Γιαννόπουλου στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://youtu.be/PKRLO0FyL8E 

Δείτε επιγραμματικά τις εξειδικευμένες και ολιστικές Δράσεις του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://drive.google.com/file/d/1ltEnq6TnHoHcz0An8Yr4bV_0Ef7poi-s/view?usp=sharing