Κοινές εκπαιδευτικές δράσεις μεταξύ της Κινητής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΚΟΜΑΚ) της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδομών και της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

15 Ιουλίου 2020

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας και κατανόησης μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του Οργανισμού  «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιήθηκαν τρεις (3) δράσεις συνεργασίας της Κινητής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΚΟΜΑΚ) της 206ΠΑΥ και της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».


Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα από 5 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2020 παρουσία του Διοικητή της 206 ΠΑΥ Ταξιάρχου (Μ) Γεωργίου Δρόσου και του Προέδρου του Οργανισμού  κ. Κώστα Γιαννόπουλου.


Επιγραμματικά οι εν λόγω δράσεις περιελάμβαναν:

  • Επίδειξη στους εκπροσώπους του Οργανισμού του εξοπλισμού και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ΚΟΜΑΚ στον χώρο ερειπίων της 206ΠΑΥ, βάσει συγκεκριμένου σεναρίου.
  • Άσκηση της ΚΟΜΑΚ με συμμετοχή Εθελοντών Διασωστών και Κυνοφιλικών Ομάδων της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» με σενάριο την έρευνα και διάσωση χαμένου παιδιού σε δασική έκταση της περιοχής του Τατοΐου, καθώς και άσκηση-επίδειξη η οποία περιελάμβανε τον εντοπισμό δύο ατόμων σε δασική περιοχή με τη μέθοδο Scent SpecificTrailing (εντοπισμός ατόμων με βάση την προσωπική τους οσμή) και ταυτόχρονη χρήση συστημάτων γεωεντοπισμού και εργαλείων διαχείρισης συμβάντος (ICS) μέσω του Κινητού Επιχειρησιακού Κέντρου του Οργανισμού.
  • Άσκηση της ΚΟΜΑΚ με συμμετοχή Εθελοντών Διασωστών και Κυνοφιλικών Ομάδων της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Οργανισμού, με σενάριο την έρευνα και διάσωση χαμένου παιδιού σε δεντρόφυτη περιοχή εντός 206ΠΑΥ.