Η εταιρεία PAPERHEART - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΒΕΕ στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

03 Ιουλίου 2020

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί θερμά την εταιρεία PAPERHEART – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΒΕΕ για τη σταθερή υποστήριξη.

Κάθε μήνα η εταιρεία προσφέρει στον Οργανισμού 20 κιβώτια χαρτικών ειδών.