Η Cosmos Pet Supplies, με αγορές προϊόντων Sam’s Field, στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Εξαφανισμένων Παιδιών «Θανάσης Μακρής»!

12 Φεβρουαρίου 2019

Από τον Φεβρουάριο και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, η εταιρεία μας περήφανα στηρίζει την Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Εξαφανισμένων Παιδιών «Θανάσης Μακρής» του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την κάλυψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού, προσφέροντας 1€ από κάθε αγορά σε προϊόντα Sam’s Field.


«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με την πολύτιμη συμμετοχή εθελοντών, έχει συγκροτήσει την Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Εξαφανισμένων Παιδιών «Θανάσης Μακρής». Στόχος της Ομάδας είναι η έρευνα, σε αστικό ή μη αστικό περιβάλλον, για τον εντοπισμό παιδιών που έχουν εξαφανιστεί.


Η Ομάδα είναι σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές που συντονίζουν την κάθε έρευνα, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού».


Όλοι όσοι συμμετέχουν είναι εκπαιδευμένοι και θέτουν όλα τα μέσα και την τεχνογνωσία τους στη διάθεση της Ομάδας, που ως βασικό σκοπό έχει την άμεση ανταπόκριση και ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων δυνάμεων για να βρεθεί το αγνοούμενο παιδί.


Για την επιτέλεση του έργου της, η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Εξαφανισμένων Παιδιών «Θανάσης Μακρής» έχει στη διάθεσή της:


την Κινητή Επιχειρησιακή Μονάδα του Οργανισμού


πλήθος εξειδικευμένων Υλικοτεχνικών μέσων του Οργανισμού (jeeps, ATV, μηχανή, ασθενοφόρα)


«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συγκρότησε την Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Εξαφανισμένων Παιδιών το 2012.