Εκπαίδευση Έφηβων Εθελοντών - Εθελοντριών στο πλαίσιο του έργου #Hitproject για την ενδυνάμωση των Νέων στην αντιμετώπιση του Ρατσισμού, της Ξενοφοβίας και των Διακρίσεων

23 Ιουλίου 2019

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποίησε διαδραστική εκπαίδευση 26 εφήβων εθελοντών - εθελοντριών του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Εθελοντικού Δικτύου YouSmile, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Hate Interrupter Teams: Youth counteracting hate speech towards migrants and minorities through participatory and creative campaigning», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια». Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Οργανισμού από τη Δευτέρα 1 Ιουλίου έως την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019.


 Κατά την εκπαίδευση αναλύθηκαν οι αντιλήψεις για τη ρητορική και συμπεριφορά μίσους (HSB) στην Ελλάδα, οι κυριότερες μορφές εκδήλωσης του φαινομένου, οι συνήθεις ομάδες - στόχοι και οι παράγοντες εκδήλωσης του φαινομένου καθώς επίσης και οι αντιλήψεις γύρω από τη στάση και συμπεριφορά των νέων σχετικά με το φαινόμενο, δίνοντας έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την κοινωνική ενσωμάτωση, στην προώθηση της αυτονομίας, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και στις ψηφιακές ικανότητες που υποστηρίζουν τη δημιουργικότητα, αυξάνοντας τις ευκαιρίες για πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση.


Επιπρόσθετα η εκπαίδευση είχε σαν στόχο να φωτίσει και άλλες πλευρές του φαινομένου της ρητορικής μίσους. Οι συμμετέχοντες, με βιωματικό τρόπο, αντιλήφθηκαν την διαφορά του λέω τη γνώμη από το αναπτύσσω συμπεριφορά ρητορικής μίσους και τη συνέδεσαν με την παραβίαση δικαιωμάτων. Εμβάθυναν σε συμπεριφορές ρητορικής μίσους με στόχο πρόσφυγες και στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες και δημιούργησαν τις δικές τους εκστρατείες ενάντια στη ρητορική και την συμπεριφορά μίσους και με δημιουργικό τρόπο πρότειναν τρόπους για την καταπολέμηση του φαινομένου.


Το έργο «Hate Interrupter Teams: Youth counteracting hate speech towards migrants and minorities through participatory and creative campaigning» έχει διάρκεια 24 μήνες και στοχεύει στην ανάπτυξη ένα νέου μοντέλου ενδυνάμωσης των νέων στην αντιμετώπιση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων που αφορούν τους μετανάστες.


Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εδώ.

 


                    

Disclaimer: The HIT project (REC-RRAC-RACI-AG-2017-807861) has been co-financed with the support of the European Commission’s DG Justice and Consumers. Its contents and materials are the sole responsibility of its authors. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.