Ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη την εταιρία -Autofit Αθανασάκης, συνεργαζόμενο συνεργείο αυτοκινήτων της Ιαπωνικής Α.Ε.

12 Φεβρουαρίου 2019

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», ευχαριστεί θερμά την εταιρία -Autofit Αθανασάκης, συνεργαζόμενο συνεργείο αυτοκινήτων της εταιρίας  «Ιαπωνική Α.Ε.»,  για την πολύτιμη υποστήριξη και την θετική ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη κάλυψης των αυξανόμενων αναγκών των αυτοκινήτων Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης στην Κρήτη.