Φορτηγά ψυγεία για την ασφαλή μεταφορά αγαθών

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει οχήματα που πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής για τη μεταφορά αγαθών (φορτηγά ψυγεία, εξειδικευμένα ψυγεία για τη μεταφορά φαρμάκων κ.λ.π.)

Χάρη στα οχήματα διασφαλίζεται η επάρκεια των Κέντρων Στήριξης σε είδη και η συνεχής ροή των προϊόντων όπου και σε όσους έχουν ανάγκη, με απόλυτο κριτήριο την αξιοποίηση κάθε προσφοράς χωρίς καμία σπατάλη.