Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τα Παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Eurochild με έδρα στις Βρυξέλλες, το οποίο είναι ένα δίκτυο με 178 μέλη, οργανισμούς και άτομα, που έχει ως στόχο την προώθηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων.