Ανάγκη υποστήριξης για τα παιχνίδια των παιδιών μας

Με 20€ θα εξασφαλίσετε σε ένα παιδί το δώρο που ονειρεύεται.

€3,140 συγκεντρώθηκαν μέχρι τώρα
67 υποστηρικτές