Ιατρικός εξοπλισμός για τον Γιώργο

25.000€ για τον ιατρικό εξοπλισμό του 3χρονου Γιώργου

€25,515 Pledged Until Now
102%
ΣΤΟΧΟΣ €25,000