Επείγουσα ανάγκη αγοράς πούλμαν

87.000€ για την αγορά πούλμαν του Σπιτιού μας στην Κέρκυρα

€87,000 Pledged Until Now
100%
ΣΤΟΧΟΣ €87,000