Ανάγκη υποστήριξης για τα κυρίως γεύματα των παιδιών μας

Με 50€ θα εξασφαλίσετε το κυρίως γεύμα 5 παιδιών.

€12,150 συγκεντρώθηκαν μέχρι τώρα
127 υποστηρικτές