Ανάγκη υποστήριξης για τα εμβόλια των παιδιών μας

Με 30€ εξασφαλίζετε το απαραίτητο εμβόλιο για ένα παιδί.

€1,050 συγκεντρώθηκαν μέχρι τώρα
22 υποστηρικτές