Ανάγκη υποστήριξης διατροφής μονογονεϊκών οικογενειών

Με 150€ θα εξασφαλίσετε τη μηνιαία διατροφή μίας μονογονεϊκής οικογένειας.

€14,100 συγκεντρώθηκαν μέχρι τώρα
57 υποστηρικτές