Ανάγκη υποστήριξης για το πρωϊνό των παιδιών μας

Με 10€ θα εξασφαλίσετε το πρωϊνό 3 παιδιών μας.

€3,980 συγκεντρώθηκαν μέχρι τώρα
111 υποστηρικτές