Προγράμματα και Έργα


Η ομάδα Προγραμμάτων του Οργανισμού, που ανήκει στο Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών και Προγραμμάτων, έχει σαν αντικείμενο την αναζήτηση, διεκδίκηση και αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων μέσω εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων και τη διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων.

Η ομάδα είναι αρμόδια για:

  • To συντονισμό, τη διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση των Ευρωπαϊκών και Εθνικών έργων του Οργανισμού
  • Μελέτη και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τους στόχους του Οργανισμού (π.χ. εκμετάλλευση παιδιών, κακοποίηση - παραμέληση παιδιών, σχολικός εκφοβισμός, εξαφανίσεις παιδιών, εθελοντισμός, ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα του παιδιού, ενδοοικογενειακή βία, εμπορία παιδιών).

Ολοκληρωμένα Έργα