Προγράμματα και Έργα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην προσπάθεια εξασφάλισης πόρων για την υλοποίηση των δράσεών του, κατόπιν αξιολόγησης από τους εκάστωτε φορείς λαμβάνει εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα.

Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις αφορούν σε δημιουργία υποδομών, σε υλοποίηση επιχειρησιακών / λειτουργικών σχεδιασμών για την εξυπηρέτηση των στόχων του Οργανισμού καθώς και υποστήριξη άλλων επιχειρησιακών μονάδων του Οργανισμού στην υλοποίηση έργων του λειτουργικού τους πεδίου.

Ολοκληρωμένα Έργα